Chức danh Hết hạn Nơi làm việc  
4 Kế toán Bán hàng 31/05/2014

Công ty CP Gạch Đông Nam Á

Chi tiết >>>>
3 Thợ cơ khí 31/05/2014

Công ty CP Gạch Đông Nam Á

Chi tiết >>>>
2 Thợ, phụ xây dựng 31/05/2014

Công ty CP Gạch Đông Nam Á

Chi tiết >>>>
1 Nhân viên Kinh Doanh 31/05/2014

Công Ty CP Gạch Đông Nam Á

Chi tiết >>>>