Bản tin theo năm

Đầu năm, kết quả sản xuất kinh doanh ngành xây dựng giảm nhẹ

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có báo cáo tổng kết về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1/2014 của các doanh nghiệp trực thuộc theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01 năm 2014 của Chính phủ.

 Bước sang năm 2014, ngay từ đầu năm các doanh nghiệp thuộc Bộ đã có nhiều nỗ lực, tập trung khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất. Tuy nhiên, kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong tháng 01 năm 2014 đều giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá trị sản xuất kinh doanh tháng 01 ước đạt 10.454,5 tỷ đồng, bằng 7,4% so với kế hoạch năm 2014, bằng 90,5% so với cùng kỳ năm 2013. Một trong những nguyên nhân làm giá trị sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2014 giảm so với cùng kỳ 2013 là tháng 1 năm 2014 là tháng có nhiều ngày nghỉ tết Nguyên Đán nên số ngày sản xuất ít hơn tháng 01 năm 2013.


Ảnh minh họa

Giá trị xây lắp ước đạt 4.111,9 tỷ đồng, bằng 7,9% so với kế hoạch năm, bằng 92,1% so với cùng kỳ năm 2013. Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả TCT Xi măng Việt Nam) ước đạt 4.149,7 tỷ đồng, bằng 7,4% so với kế hoạch năm, bằng 94,8 % so với cùng kỳ năm 2013.

Năm 2013 toàn ngành công nghiệp xi măng đã sản xuất và tiêu thụ 61,15 triệu tấn xi măng và clinker, trong đó xi măng tiêu thụ nội địa đạt 46,05 triệu tấn, xuất khẩu đạt 15,1 triệu tấn clinker và xi măng (trong đó xi măng đạt 4,04 triệu tấn).

Căn cứ dự báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và các chính sách đầu tư phát triển, Bộ Xây dựng đã tính toán nhu cầu xi măng năm 2014 khoảng 62-63 triệu tấn, tăng 1,5-3% so với năm 2013, trong đó xi măng nội địa khoảng 48,5-49 triệu tấn, xuất khẩu 13,5-14,0 triệu tấn.

Do khó khăn chung của nền kinh tế cả nước, đặc biệt là sự trầm lắng của thị trường bất động sản, tháng 01/2014 lại là tháng có nhiều ngày nghỉ tết Nguyên Đán nên sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa tháng 1/2014 giảm mạnh, ước tháng 1 tiêu thụ nội địa đạt 2,93 triệu tấn bằng; xuất khẩu ước đạt 0,82 triệu tấn ( xuất khẩu xi măng ước đạt 170 nghìn tấn).

Giá trị tư vấn ước thực hiện tháng 01 đạt 100,4 tỷ đồng, bằng 7,2% kế hoạch và bằng 111,3% so cùng kỳ năm 2013.

Giá trị SXKD khác ước thực hiện tháng 01 đạt 2.092,6 tỷ đồng, bằng 6,6% kế hoạch và bằng 79,8% so cùng kỳ năm 2013.

Về cán cân thương mại, nhập khẩu ước đạt khoảng 3,7 triệu USD, bằng 3,1% so với kế hoạch năm. Trong khi đó, xuất khẩu ước đạt 21 triệu USD, bằng 6,5% so với kế hoạch năm.

(Theo TTVN)