CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ĐÔNG NAM Á
Địa chỉ:
Khu Phố 9, Phường Chánh Phú Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Tổng đài
Phòng nhân sự
Điện thoại: (0274).354.3591 Điện thoại: (0274).354.3591 - 101
Fax: (0274).354.3592 Fax: (0274).354.3592
Phòng kinh doanh
Phòng Kế hoạch – Vật tư
Điện thoại: (0274).354.3595~98 - 354.3515 Điện thoại: (0274).354.3591 - 111, 112
Fax: (0274).354.3593 Fax: (0274).354.3592
E-mail: aseantiles@aseantiles.com

Liên Hệ Trực Tuyến

Họ và Tên: (*)

Công ty: (*)

Địa chỉ: (*)

Điện thoại: (*)

Fax: (*)

Email:

Nội dung:

captcha