Liên hệ

Thông tin về công ty:

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ĐÔNG NAM Á

 

     Địa chỉ : Khu phố 9 – Phường Chánh Phú Hoà - Thị Xã Bến Cát – Bình Dương

     Điện thoại : 0274.354.3591 (4 lines)     Fax: 0274.354.3592

 

Liên hệ các phòng ban:

 

 

  • Phòng nhân sự:

Điện thoại : 0274.354.3591 – 101                  Fax: 0274.354.3592

  • Phòng Kế hoạch - Vật tư:

Điện thoại : 

0274.354.3591 – 108,111, 112    Fax: 0274.354.3592

  • Ph òng Kinh doanh – Bán hàng:

Điện thoại : 0274.354.3591 – 102                  Fax: 0274.354.3592

                                      0274.354.3595 – 354.3515